สินค้างานแกะสลัก พิมพ์
เขียนโดย tom   
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2011 เวลา 11:06 น.

พระเชียงแสน (สิงห์หนึ่ง)
หินแม่น้ำโขง  หน้าตัก 9 นิ้วพร้อมฐานบัว
ราคา  15,900 บาท

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2013 เวลา 21:06 น.